Journalism for Dutch speakers

Programme code:  Different codes available
Semester:   Fall and spring
Number of ECTS:  30 
Language of instruction:  Dutch

Profile of the programme:

De School voor Journalistiek in Utrecht is een van de oudste journalistieke opleidingen in Europa en biedt specialisaties in alle media en ook op diverse thema’s. Voor Nederlandstalige studenten van onze partneruniversiteiten staat ook ons reguliere bovenbouw programma open voor exchange. Het gaat dan om het cursusaanbod in jaar 3 en 4 van de BA Journalistiek.
Per cursus kunnen we circa twee exchange-studenten plaatsen. Plaatsing gaat in overleg en bij overintekening zal er selectie plaatsvinden.

The courses offered: 

 • RTV Redactie: 15 EC (indien voldoende plaats, sept-dec is meestal vol)
 • Radio Redactie: 15 EC (dec-jan, april-juni)
 • Tijdschrift Redactie: 15 EC
 • Redactie J-Lab: 15 EC (sept-nov, feb-april)
 • Specialisatie Cultuur: 15 EC (niet van feb-april)
 • Specialisatie Binnenland: 15 EC (niet in april-juni)
 • Specialisatie Buitenland: 15 EC 
 • Redactie Religie en Narrativiteit: 15 EC (sept-nov)
 • Redactie Onderzoeksjournalistiek: 15 EC (feb-april)
 • Redactie Jeugdjournalistiek: 15 EC (april-juni)
 • Minor Fotojournalistiek: 30 EC (semester 1 en 2: sept-jan, feb-juni)
 • Minor Datavisualisatie: 30 EC (semester 1: sept-jan)
 • Minor Sportjournalistiek: 30 EC (semester1: sept-jan)

Entry requirements:

 • Studenten journalistiek of mediastudies
 • Minstens 2 jaar op BA niveau

Course structure diagram

 Blok A Blok B  Blok C  Blok D 
 sept-nov  nov-feb  feb-april  april-juni
 minoren  minor
 redacties/
specialisaties
 redacties/
specialisaties
 
 redacties/
specialisaties
 
 redacties/
specialisaties
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme coordinator

Carien J. Touwen (mailto:carien.touwen@hu.nl

More information 

Cursusinformatie vanaf april 2017 op te vragen bij de coördinator

This website uses cookies. Click here for more information.

Close