Event Crowd Management

Programmacode: AIV-MECM-12 
Semester:  Herfst 
Aantal ECTS:  30 
Taal:  Nederlands (This minor is only available in Dutch) 

Inhoud

Evenementen zijn in trek. Het lijkt erop dat in Nederland steeds meer en steeds omvangrijkere evenementen worden georganiseerd. Op de evenementenjaarkalender staan grote publiekstrekkers, van muziekfestivals tot voetbalwedstrijden, van stadionconcerten tot grote themamanifestaties, en van herdenkingsbijeenkomsten tot congressen.

Het gaat bij grote evenementen om organisatie, advies en management, om vergunningenbeleid, maar vooral ook om veiligheidsbeleid. Waar veel mensen bij elkaar zijn, ontstaan veiligheidsrisico’s. De vraag is hoe daarop kan worden ingespeeld en hoe daarmee kan worden omgegaan.

De minor ‘Event Crowd Management’ geeft studenten inzichten in de diverse elementen uit de wereld van de organisatie van evenementen, waar het gaat om de veiligheid van groepen bezoekersaantallen en samenwerking met verschillende actoren. 

Door middel van tactische en strategische onderwijsonderdelen wordt inzicht verschaft in alle voorkomende aspecten om Crowd Management succesvol te kunnen toepassen. Wanneer (grote) groepen mensen bij elkaar komen, dienen zich verschillende problemen aan. Door het vooraf analyseren en door het toepassen van gerichte maatregelen, wordt geanticipeerd op de voorstelbare en voorspelbare risico’s van het evenement.

Overige informatie 

De minor biedt een brede kijk op veiligheid bij grootschalige evenementen. Vanuit verschillende invalshoeken wordt een overkoepelend geheel geschetst, waarbij alle actoren en aspecten binnen het krachtenveld van evenementen worden bekeken; het activiteitenprofiel en het ruimtelijk profiel, en alle dynamiek rond voorbereiding, risico’s, scenario’s en maatregelen, ervaringen en lessen. Naast theoretische kennis over het onderwerp vindt ook de praktische toepassing van deze kennis plaats.

Het minorprogramma traint een aantal kennis gebonden en algemene (persoonlijke) competenties. Tijdens de minor wordt er onder meer gewerkt met beroepsgerichte praktijkcases, trainingen, leeropdrachten en praktijkopdrachten. Bij de ontwikkeling en verzorging van de minor Event Crowd Management wordt samengewerkt door:
TSC Crowd Management, aanbieder van Crowd Management en Hospitality & Services;
Hogeschool Utrecht, Instituut voor Veiligheid (opleiding Integrale Veiligheidskunde).

Ingangseisen

Geen

Periode

De minor Event Crowd Management wordt aangeboden in de periode van september 2018 tot februari 2019 (periodes A en B – studiejaar 2018/2019) in de vorm van een blokminor.

Overzicht

Period Cursus Aantal EC 
A Cursus 1: Inleiding Evenementenveiligheid 5
A Cursus 2: Crowd Management en Gedrag 5
A Cursus 3: Bedrijfskunde, Recht en Persoonlijke vaardigheden 5
B Cursus 4: Risicoanalyse en -beheersing. 5
B Cursus 5: Leiderschap, Management en Ethiek. 5
B Cursus 6: Integraal Crowd Management Plan. 5

 Instituut voor Veiligheid

Heidi van Houten (heidi.vanhouten@hu.nl)